Екип

Начало   /   Екип

Директорски съставПреподаватели


Албена Александрова

Главен учител Биология и здравно образование – прогимназиален етап

Научи повече

Надежда Тодорова

Образователен медиатор, Ресурсен учител

Научи повече

Елиана Соколова

Учител начален етап

Научи повече

Симона Тодорова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Научи повече

Миглена Николова

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ-ЦДО

Научи повече

Ева Иванова

Учител начален етап

Научи повече

Ралица Захариева

Старши учител английски език

Научи повече

Лилия Миткова

Учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Диана Станчева

Учител по Английски език

Научи повече

Даниела Иванова

Старши учител теоретично обучение

Научи повече

Светлана Коцева

Старши учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Красимира Стойкова

Учител по математика

Научи повече

Даниела Панайотова

Учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Михаил Михов

Старши учител История и цивилизация – прогимназиален етап

Научи повече

Деница Илиева

Учител теоретично обучение

Научи повече

Росица Богословова

Старши учител музика

Научи повече

Анна Христова

Главен учител в начален етап на основното образование

Научи повече