Екип

Начало   /   Екип

Директорски съставПреподаватели


Росица Богословова

Старши учител музика

Научи повече

Диана Станчева

Учител по Английски език

Научи повече

Даниела Иванова

Старши учител теоретично обучение

Научи повече

Надежда Тодорова

Образователен медиатор

Научи повече

Миглена Николова

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ-ЦДО

Научи повече

Деница Илиева

Учител теоретично обучение

Научи повече

Ралица Захариева

Старши учител английски език

Научи повече

Лилия Миткова

Учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Светлана Коцева

Старши учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Красимира Стойкова

Учител по математика

Научи повече

Михаил Михов

Старши учител История и цивилизация – прогимназиален етап

Научи повече

Анна Христова

Главен учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Албена Александрова

Главен учител Биология и здравно образование – прогимназиален етап

Научи повече

Ева Рангелова

Учител начален етап

Научи повече

Даниела Панайотова

Учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Елиана Соколова

Учител начален етап

Научи повече

Симона Тодорова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Научи повече