Екип

Начало   /   Екип

Директорски съставПреподаватели


Росица Богословова

Старши учител музика

Научи повече

Светлана Коцева

Старши учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Даниела Иванова

Старши учител теоретично обучение

Научи повече

Миглена Николова

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ-ЦДО

Научи повече

Ралица Захариева

Старши учител английски език

Научи повече

Даниела Панайотова

Учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Красимира Стойкова

Учител по математика

Научи повече

Симона Тодорова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Научи повече

Лилия Миткова

Учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Анна Христова

Главен учител в начален етап на основното образование

Научи повече

Михаил Михов

Старши учител История и цивилизация – прогимназиален етап

Научи повече

Надежда Тодорова

Образователен медиатор, Ресурсен учител

Научи повече

Елиана Соколова

Учител начален етап

Научи повече

Ева Иванова

Учител начален етап

Научи повече

Диана Станчева

Учител по Английски език

Научи повече

Деница Илиева

Учител теоретично обучение

Научи повече

Албена Александрова

Главен учител Биология и здравно образование – прогимназиален етап

Научи повече