БЮДЖЕТ

Начало   /   БЮДЖЕТ

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 г.
 2. Утвърден бюджет за 2024 г.
 3. Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г.
 4. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2023 г.
 5. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 г.
 6. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.
 7. Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г.
 8. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022 г.
 9. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 г.
 10. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022 г.
 11. Утвърден бюджет за 2022 г.
 12. Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.
 13. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.
 14. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021 г.
 15. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021 г.
 16. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.
 17. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.
 18. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020 г.
 19. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020 г.
 20. Утвърден бюджет за 2020 г.
 21. Годишен бюджет 2019
 22. Изпълнение на бюджет 2017
 23. Отчет март 2018
 24. Отчет юни 2018
 25. Отчет септември 2018