Начало   /   Екип   /   Боряна Йорданова

Боряна Йорданова


ДИРЕКТОР


Боряна Йорданова-директор на V СУ“П.Р.Славейков“, образование: висше-магистър География, придобито в СУ“Св. Климент Охридски“, гр. София.

Придобита II ПКС. Трудов стаж- 24 години, от които 20 в V СУ“П.Р.Славейков“, като от 2014 като директор на училището. Възприемам образованието и ученето през целия живот като основна житейска ценност и се стремя да формирам у учениците си стремеж към овладяване на знания, придобиване на умения и изграждане на отношение и нагласи към света.

Основна цел на управленската ми политика е училището да бъде желана територия, която предоставя високо качество на образователния процес, но и притежава атмосфера на взаимно уважение и приятелство, където се обучават щастливи и успешни млади хора.

Разглеждам образователно-възпитателния процес като динамична система, която се състои от три равностойни и важни компонента: учители, ученици и родители и успехът на всяко дете, и на образователната институция като цяло зависи от хармоничното им съществуване.

Визията ми за училището е то да бъде модерно, иновативно и да създава компетентни хора, а мисията ми като учител е да възпитавам у учениците ценности като патриотизъм и любов към ученето, стремеж към усъвършенстване и успех, достойнство и толерантност.