Начало   /   Екип   /   Симона Тодорова

Симона Тодорова


Учител в група за целодневна организация на учебния ден


Образование: висше, магистър специалност „Начална училищна педагогика“

Философия на преподаване

   Няма човек, който не е съгласен да учи цял живот, да бъде добър учител. Не е възможно да предадеш нещо, което не притежаваш. Затова човек първо трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да може да я предаде на останалите.

 Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Моята философия на преподаване поставя в центъра на учебно-възпитателния процес ученика, с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност. Необходимо  е да му се даде възможност да мисли, да твори, да се учи от грешките си. Ученикът трябва да бъде активно включен в процеса на учене. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика.

 

     ,,Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен,

      а факел, който трябва да бъде запален.“

                                                             

                                                  /Плутарах/

 

 Да мотивирам своите ученици сами да пожелаят своето обучение-с това се захващам още от първия им ден в училище.