Начало   /   Екип   /   Людмила Милушева

Людмила Милушева


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР


Людмила Христова Милушева

Учител по химия и опазване на околната среда

Заместник-директор

Образователно-квалификационна степен: магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, специалност химик-физикохимик, учител по химия.

Професионален  опит:

Учителски стаж:  27 години

Заместник-директор: 6 години

Професионална-квалификационна  степен:  II ПКС

В своята педагогическа работа прилагам разнообразни ресурси и методи, съвместявам традиционни с иновативни  форми на преподаване с които да  ангажирам учениците и да предизвикам техния интерес и любознателност. Интересуващите се изключително много от иновации и технологии ученици, са предпоставка за все по-широко прилагане на ИКТ в образованието, за непрекъснато усъвършенстване на учителя за да бъде в крак с  бързото развитие на ИТ и за преодоляване на дистанцията между образователната институция и новото смарт поколение.

Основна цел във всеки час, освен усвояване на обем знания, е той да бъде интересен, забавен, учениците да работят, да стават по-уверени в вземането на решения и по-успешни като хора.