Начало   /   Екип   /   Ева Иванова

Ева Иванова


Учител начален етап


Професионално-квалификационна степен:  V ПКС

 

Образование:

Бакалавър-специалност „ История”

магистър – специалност „Начална училищна педагогика”.

Професионален опит: 4 години

 

Философия на преподаване:

Моята философия на преподаване е, че учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно.