Начало   /   Екип   /   Елиана Соколова

Елиана Соколова


Учител начален етап


Учител начален етап

Образование:

  • магистър с професионална квалификация „Начална училищна педагогика”.

Философия на преподаване:

            За мен, ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване у децата. Затова и в своята работа се стремя да подтиквам учениците да мислят, да търсят и да откриват. Никога не задавам въпроси, чиито отговори са «да» или «не». За да развия мисленето на учениците и да ги провокирам да изказват и защитават свое мнение, аз питам «Защо?», «Ти как мислиш?», «Как разбираш...?».  

            Мисля, че най-добри резултати се постигат тогава, когато има ясно изградени правила в класната стая, които трябва да изпълнявам първо аз и след това да изисквам от учениците. Никога не забравям, че срещу мен стоят личности, към които показвам необходимото поведение, защото желая да получавам същото. Стремя се да бъда обективна и справедлива.