Начало   /   Екип   /   Албена Александрова

Албена Александрова


Главен учител Биология и здравно образование – прогимназиален етап


Казвам се Албена Александрова, завършила съм  Софийски университет специалност Биология през 1996 година. Имам придобита специалност „Учител по информатика и информационни технологии“ след редовно обучение в Софийски университет през 2009 година. Притежавам III ПКС след защита на дипломна работа на тема „Приложение на софтуерен продукт mozaBook в обучението по биология и здравно образование 7 клас“. Участвала съм в редица квалификации, свързани с разработване и внедряване на електронни ресурси в образованието, както и обучения за прилагане на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно обучение.

Вече 23 години с много любов и отдаденост  работя като преподавател в V СУ „П.Р.Славейков“.

Вярвам във философията, че учителят не само обучава. Той отговаря на предизвикателствата на променящата се среда и възпитава, вдъхновява, мотивира, изгражда личности.