Начало   /   Екип   /   Даниела Иванова

Даниела Иванова


Старши учител теоретично обучение


Висшето си образование съм завършила в гр.Свищов Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов "  -  Бакалавър специалност "Маркетинг" и Магистър специалност "Застраховане и социално дело"

Притежавам Свидетелство за професионална квалификация  "Учител"от Софийски университет  " Св.Климент Охридски "  и  Свидетелство за четвърта професионалноквалификационна степен.

Педагогически стаж  - 13 години.

Философия на преподаване - Добър учител е онзи, който постоянно усъвършенства своите знания, умения и опит.Търси и прилага нови и съвременни идеи и практически насоки за мотивиране на учениците.

Учителят трябва да е гъвкав, търпелив и уверен така, че  да го уважават.

В центъра на обучителния процес стои ученикът с неговите особености и потребности!