Начало   /   Екип   /   Лилия Миткова

Лилия Миткова


Учител в начален етап на основното образование


Професионало-квалификационна степен: IV ПКС

Образование: висше/ магистър, специалност “Българска и румънска филология”

Педагогически стаж: 8 години

Философията ми на преподаване:

Мисията ми като учител е да развивам в децата качества и умения, които да им помагат за успешна реализация в живота. Искам моите ученици да не се страхуват да приемат нови предизвикателства и да бъдат смели откриватели, да вярват в успеха и да имат високи очаквания от и към себе си. В професията си се стремя да формирам доверие и спокойствие, както в децата, така и в техните родители. Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост съпричастност и взаимно уважение. Възприемам преподавателската си дейност като отговорна работа. Държа на дисциплината и съм достатъчно взискателна към знанията, като оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите на децата. Опитвам се да респектирам, но и да вдъхвам доверие. Това ми помага при изграждането на характера на моите ученици. Проучвала съм индивидуалните интереси на учениците с цел постигане на тяхното пълноценно формиране като добри и отзивчиви хора, знаещи и можещи личности, подготвени за тяхното по – нататъшно израстване в личен и в последствие в професионален план.