Начало   /   Добри педагогически практики   /   Интерактивни методи на преподаване по БЕЛ

Интерактивни методи на преподаване по БЕЛ

Интерактивни методи на преподаване и проверка на знанията чрез образователна игра в темата "Еднородни части в простото изречение", представени от госпожа Кристиана Каменова-учител по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап.