Начало   /   Добри педагогически практики   /   Комбиниран урок по Български и Английски език

Комбиниран урок по Български и Английски език

Комбиниран урок по Български език и Английски език, проведен чрез използване на интерактивни методи: екипна работа по задание чрез QR кодове, образователна платформа Wordwall , игри на асоциации и упражнения в MS Teams, представен от Елиана Соколова-учител начален етап и Ралица Захариева-старши учител английски език.