Начало   /   Екип   /   Миглена Николова

Миглена Николова


НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ-ЦДО


                             Философия на преподаването

Моята представа за учителската професия, е че тя преди всичко е призвание и мисия. Учителят е не само преподавател, но и възпитател.Но на първо място учителят е творец. Всеизвестно е, че в ежедневната си работа учителят влиза в различни роли-приятел, ръководител, лекар, съветник, организатор, мениджър.......Но във всичките му метаморфози най-важно е доверието във взаимоотношенията му с ученика и неговия родител.

Учителят трябва да подпомага изграждането на система от ценности у учениците, да полага основите на морална, физическа и психическа подготовка, да развива техните способности. За да изпълни тези задачи, учителят трябва да има солидна теоритична и практична подготовка, добре развит светлоглед, хуманно отношение, да притежава педагогически такт и стил на работа. Всичко това може да се постигне, като се даде възможност на учителя да разгърне своя творчески потенциал.

                              МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

С оглед повишаване на качеството на обучението, старая се да включвам прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

                                    

                                БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист. Планирам в работата ми с учениците да наблегна на мотивацията, интереса им към училището, създаването на добра атмосфера за работа и пиучване към спазване на училищните правила и задължения.