Начало   /   Екип   /   Ралица Захариева

Ралица Захариева


Старши учител английски език


Образователно-квалификационна степен:

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Магистърска степен – специалност “Образователен мениджмънт“

НБУ, Бакалавърска степен – специалност „Американистика и британистика“.

Професионален  опит:

Учителски стаж:  16 години и 9 месеца.

Професионална-квалификационна  степенII ПКС

 

Философия на преподаване:

В работата си използвам най-разнообразни методи, средства, похвати и форми, които помагат за по-бързото и по-лесно усвояване на учебното съдържание, като спазвам строго индивидуалния подход при всеки отделен случай. Старая се да съчетавам традиционните педагогически похвати с интерактивни такива – ролеви игри, дискусии, образователни софтуери, електронни учебници и упражнения, интердисциплинарен подход. Педагогическите похвати, които използвам са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката.