Начало   /   Екип   /   Симона Мирчева

Симона Мирчева


УЧИТЕЛ


Образование: висше, бакалавър „Информационни технологии“, магистратура „Начална училищна педагогика“

 

Педагогически стаж: 3 месеца

 

Философия на преподаване:

            Професията на учител изисква да си образец – образец за знания, за отношения, за поведение, образец за личност.

            Моята философия на образованието е, че всички деца са уникални и трябва да имат стимулираща образователна среда, в която да могат да растат физически, психически, емоционално и социално. Желанието ми е да създам такъв тип атмосфера, в която учениците да могат да реализират пълния си потенциал.

            Какъв учител съм аз? Преди всичко спокоен и търпелив, защото това за мен са фактори свързани с постигане на по-високи цели. Разбиращ и уважаващ, защото децата са равностойни хора, заслужаващи уважение. Постоянен и упорит – качества, без които не можеш да постигнеш целите си. Учител, възпитаващ своите деца към взаимопомощ и толерантност.

            Учителската професия е осъзнат мой избор, натоварен с голяма отговорност, защото учителската работа е една от малкото, която измерва своя успех през успеха на другите. Учителят е този, който трябва да намери подхода към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно. В своята работа се стремя да направя учебния предмет интересен за всички, стремя се да развивам мисленето, въображението и творчеството в децата, така че всяко едно от тях да получава необходимите знания и умения за своето израстване. Ще се радвам и ще се чувствам удовлетворена, ако бъда добър учител даже и за един мой ученик, защото не е лесно да си учител, а още по-трудно е да си добър учител. Добрите учители оставят трайни следи в живота на децата, те ги изграждат като личности и подготвят за най-пълноценната им реализация като зрели хора.