Начало   /   Екип   /   Надежда Тодорова

Надежда Тодорова


Образователен медиатор, Ресурсен учител


Образование: През предстоящата 2022г. предстои дипломиране по специалността   „Специална педагогика“

Опит: Една година като „Ресурсен учител“ в V  СУ „П. Р. Славейков“, в момента съм „Образователен медиатор“ в същото училище

Философия на преподаване: Създаване на атмосфера на обич, уважение и доверие. Качествено и разнообразно преподаване на достъпен разбираем език. Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Мотивиране и стимулиране на учениците да учат, да изграждат социално поведение, да се интегрират и да се развиват. Насърчаване на индивидуалността на учениците да изграждат и защитават своето мнение.

 

      Образованието би трябвало да бъде правилно, цялостно, ясно и трайно.“

                                                                                          Ян Амос Коменски