Начало   /   Екип   /   Кристиана Каменова

Кристиана Каменова


Учител по БЕЛ


Образователно-квалификационна степен:

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Магистърска степен – специалност “Информационни и комуникационни технологии в образованието“

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Филологически факултет, Бакалавърска степен – специалност „Българска филология“.

Професионален  опит:

Учителски стаж:  3 години и 10 месеца.

Професионална-квалификационна  степенV ПКС

      В работата си се старая да съчетавам традиционните педагогически похвати с интерактивни такива – ролеви игри, диспути, образователни софтуери, електронни учебници и упражнения, интердисциплинарни  подходи. Педагогическите похвати, които използвам са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката.

В практиката си използвам най-различни методи-   лекционен метод, провокация на мисленето,  анализ, синтез, обобщение, умозаключение, дискусия-начин за изразяване на позиция.

Форми и начини за контрол и проверка на знанията:

 Тестови задачи, устно изпитване, писмени съчинения /есе, резюме, теза и ЛИС/.

 Критерии за оценка на знанията и уменията:

 За всяка една от формите за изпитване, критериите са специфични и учениците са запознати с тях.