Начало   /   Екип   /   Анна Христова

Анна Христова


Главен учител в начален етап на основното образование


Професионално-квалификационна степен: III ПКС

Образование: висше, магистър специалност „Теория и управление в образованието“

Педагогически стаж – 21 години

Философия на преподаване

   Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

   Дългогодишната ми работа в училище ме накара да преразгледам своята позиция в обучението и да се замисля над въпросите: Как да уча децата без принуда? Как да им помогна да разкрият своите възможности? Как да направя предмета интересен за всички? Как да им дам стимул за творчество? Какъвто и предмет да преподава учителят в начален етап, отговорът винаги е един и същ: Главната цел на всеки урок е възпитанието на личност, на човек, който може да анализира прочетеното, самостоятелно да оцени фактите, явленията, събитията и на основата на получените знания да формира своя мироглед. Съвременният урок е невъзможно да бъде успешен без въвеждането на иновационните технологии, а в арсенала на педагога има избор от много методи и техники на обучение.