Начало   /   Екип   /   Венелин Николов

Венелин Николов


Учител по БЕЛ


Образователно-квалификационна степен:

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Магистърска степен – специалност „Литература, кино и визуалнакултура”

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Бакалавърска степен – Българска филология и професионална квалификация учител по български език и литература

 

Професионален опит:

Учителски стаж – 2 години и 3 месеца

 

Преподавам в V СУ „П. Р. Славейков” от октомври 2020 г. От септември 2021 г изпълнявам и функциите на училищен библиотекар. В работата си се старая не просто да помогна на учениците да усвоят правилата на българския правопис или да разберат даден автор и литературно произведение, но над всичко да изградят представа за силата на живото слово.