V СУ „П.Р.Славейков” обявява прием за I клас за учебната 2017 / 2018 година

http://5supernik.bg/wp-content/uploads/2017/04/РЕКЛАМА1718.pdf

V СУ „П.Р.Славейков”  обявява прием за I клас за учебната 2017 / 2018 година

Нащето училище предлага за Вас и Вашите деца :

I. Качествено образование:

 1. Екип от млади и креативни преподаватели
 2. Интерактивно оборудване на класната стая и иновативни методи на преподаване
 3. Работа с ENVISION, електронни учебници и образователни платформи.
 4. Изключително добра спортна база, гарантираща активен отдих и спорт за децата. 

 

II. Целодневна организация на учебния ден. 

 1. Осигурени часове по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.
 2. Разработена програма по извънкласни дейности:  

 

III . Избираеми учебни часове / разширена подготовка / по :

 • Английски език
 • Информационни технологии
 • Предприемачество

IV. Индивидуални или групови занимания по :

 • Народни танци
 • Пеене и пиано
 • Приложно изкуство

IV. Нашите преимущества:

 1. Удобно местоположение до Вашия дом;
 2. Безплатни закуски, програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
 3. Обедно хранене.
 4. 24-часова охрана и пропускателен режим с персонални карти;
 5. Медицински кабинет и целодневно здравно обслужване;
 6. Разнообразни извънкласни мероприятия- концерти, базари (коледни, великденски), изложби, работа по проекти – „Твоят час”;
 7. Физкултурен комплекс; 
 8. Екскурзии с познавателна  цел и „Зелени училища“;
 9. Кът за обучение по безопасност на движение по пътищата;

Очакваме Ви!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *